مشاهده پروفایل m1983.tez

امروز 29 مهر 1396

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه یک صفحه فارسی به انگلیسیسحربدیهی-نرم8911 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه بخشهایی از مقالاتomega programming2 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)یک صفحه ترجمه تخصصیهمیار16 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه چکیده فارسی به انگلیسیهمیار11 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه یه صفحه فارسی به انگلیسیهمیار12 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه بخشی از مقالاتasadi44449 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه قسمت هایی از چند تا مقالهasadi44449 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه بخشهایی از چند تا مقالهasadi444420 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه بخش هایی از چند تا مقالهasadi444418 مرداد 1395
?کشیدن چند تا نمودار در اکسل و یا نرم افزارهای دیگرdatalife
امتیاز 10.00 (ممتاز)ويرايش گزارش سميناردیناروند18 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)کشيدن چند تا شکل مربوط به شبکه در يک نرم افزار شبکهدیناروند18 اسفند 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي مقالهکاربر661219
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصي مقالهُSara11125 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي سمينارامیر
0.00 (بدون امتیاز)ايده براي پايان نامه به همراه پياده سازيدانیال عباسی