فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
وزارت خارجه14779.47دعوت
پژوهشگر13699.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني75229.62دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
نويد م67789.87دعوت
masiandre120819.85دعوت
دیناروند281029.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.