فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص حسابداری
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
وزارت خارجه14779.47دعوت
ناصر668389.33دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
مهرداد محمودی91789.67دعوت
zahra jam472489.53دعوت
کاربر76972 (FR)612619.03دعوت
seyedeh ,s134489.43دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
مرد شرقي275677.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.