فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص حسابداری
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668179.33دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
مهرداد محمودی91779.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
کاربر76972 (FR)552619.11دعوت
zahra jam423019.48دعوت
کاربر62904142210.00دعوت
کاربر3119536708.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.