فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
royce253449.93دعوت
محقق-مترجم523699.94دعوت
علی رضا محمدی294439.00دعوت
مهندس مهدی سعیدی334529.13دعوت
haniye moghaddam2048510.00دعوت
fahosseini1258110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.