فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
zahra jam472759.53دعوت
royce273379.94دعوت
محقق-مترجم534109.94دعوت
علی رضا محمدی294899.00دعوت
مهندس مهدی سعیدی334999.13دعوت
haniye moghaddam2053210.00دعوت
fahosseini1263810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.