فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب40229.81دعوت
™Saeid64299.71دعوت
shayan12724308.94دعوت
AhwazSoft186389.75دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت
برنامه نویسان آینده85810.00دعوت
dr.joudi86910.00دعوت
ali-ghasemi77710.00دعوت
javad31219839.56دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.