فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب56179.86دعوت
shayan12729199.05دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
™Saeid64389.71دعوت
F.Mohassel242439.80دعوت
برنامه نویسان آینده15629.89دعوت
dr.joudi87910.00دعوت
javad31219939.56دعوت
ali-ghasemi710210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.