فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14918.68دعوت
گروه ستيا41149.53دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
shayan12729209.05دعوت
maryjoly51219.07دعوت
p100239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
DonAryan74299.69دعوت
amoza183410.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.