فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java15318.68دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
گروه ستيا41199.53دعوت
مهندس محب63219.88دعوت
p108239.59دعوت
shayan12730259.10دعوت
maryjoly51279.07دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan76329.70دعوت
AhwazSoft223339.74دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.