فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Nginx
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
™Saeid65429.71دعوت
فترمه501559.81دعوت
برنامه نویس پایتون201659.86دعوت
Pouyan251689.19دعوت
Listing2017110.00دعوت
:Hamed:61929.80دعوت
taherkhani202849.29دعوت
savvydesign.ir1235910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.