فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41179.53دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
p108239.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
برنامه نویسان آینده19609.92دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
نويد م67789.87دعوت
Mohammad.reza228010.00دعوت
پردازشگر628710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.