فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41149.53دعوت
p100239.70دعوت
DonAryan74299.69دعوت
F.Mohassel262399.81دعوت
برنامه نویسان آینده19519.92دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
نويد م67749.87دعوت
پردازشگر628110.00دعوت
Mohammadreza-130178810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.