فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41129.53دعوت
DonAryan73289.69دعوت
p92309.67دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
برنامه نویسان آینده15629.89دعوت
نويد م67719.87دعوت
پردازشگر627710.00دعوت
امیر7669691039.61دعوت
Rash-887901088.03دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.