امروز 13 مهر 1402

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

350,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

350,000 تومان


100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

100,000 توماندو سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تغییر فرانت سایت "

(رای توسط کاربر289077 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تغییر فرانت سایت "

(رای توسط کاربر289077 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " تغییر فرانت سایت "

250,000 تومان

عالی

برای " تغییر فرانت سایت "

250,000 تومان


دو سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پیدا کردن نمونه کد HTML ، PHP، CSS و ... "

(رای توسط مدیر پروژه و اجرا )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پیدا کردن نمونه کد HTML ، ... "

(رای توسط مدیر پروژه و اجرا )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " پیدا کردن نمونه کد HTML ، PHP، CSS و ... "

300,000 تومان

خوب بود. راضی بودم

برای " پیدا کردن نمونه کد HTML ، PHP، CSS و ... "

300,000 تومان


دو سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ساخت نوار پیشرفت آپلود فایل با jQuery "

(رای توسط mehrank )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ساخت نوار پیشرفت آپلود فای ... "

(رای توسط mehrank )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " ساخت نوار پیشرفت آپلود فایل با jQuery "

150,000 تومان

بسیار مجری حرفه ای و خوش اخلاق و خوش قولی بودند

برای " ساخت نوار پیشرفت آپلود فایل با jQuery "

150,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " پاداش به مجري کد29872 "

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " پاداش به مجري کد29872 "

50,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " پاداش به مجري کد29872 "

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " پاداش به مجري کد29872 "

30,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " پاداش به مجري کد29872 "

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " پاداش به مجري کد29872 "

15,000 تومان


25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " زیبا سازی ظاهر فرم طراحی شده در RSFORM جوملا "

25,000 تومان


در حال بارگذاری ...