مشاهده پروفایل کاربر109261

امروز 30 مرداد 1398

مهارت ها

ترجمه و پاور مقاله مربوط به vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

با تشکر، همکاری خوبی بود


30 تیر 1398


حل تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

همکای خوبی بود


25 تیر 1398


ترجمه تخصصی زبان انگلیسی

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.حل تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

همکاری خوبی بود


31 خرداد 1398


حل تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

همکاری خوبی بود


25 خرداد 1398


حل تمرین نرم افزار vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

همکاری خوبی بود


3 اردیبهشت 1398