فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 20 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9622559.55دعوت
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
sonmazaraz111759.80دعوت
مهندس تیزرو162219.27دعوت
Ganji192379.30دعوت
Sarah.HD542569.18دعوت
zahra jam472759.53دعوت
Solmaz _Soltani123428.67دعوت
seyedeh ,s174109.27دعوت
mlk364829.38دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.