امروز 5 مهر 1402

انجام کلیه پروژه های متلب ، ترجمه، ویزیو اکسل کامفار power bi، focusky و ..

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

بدون امتیاز .

برای " رسم شکل با نرم افزار "

200,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " رسم شکل با نرم افزار "

200,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " تمرین متلب "

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " تمرین متلب "

150,000 تومانبدون امتیاز .

برای " پروژه پایتون 1155 "

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " پروژه پایتون 1155 "

150,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " پروژه متلب بهینه سازی "

200,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " پروژه متلب بهینه سازی "

200,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " رسم نمودار با متلب "

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " رسم نمودار با متلب "

100,000 تومان


120,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " تمرین درس محاسبات عددی با متلب "

120,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " تمرین ساده با متلب "

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " تمرین ساده با متلب "

150,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " 58586 پروژه  پاور بی ای "

500,000 تومان

پروژه لغو شده است.

برای " 58586 پروژه  پاور بی ای "

500,000 تومان


دو ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط م-ايران )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط م-ايران )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " پروژه خصوصی "

100,000 تومان

مسئولیت پذیر و پیگیر اند

برای " پروژه خصوصی "

100,000 تومان


در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

چهار سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط الهام کاکاوندی )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " ترجمه مهندسی شیمی "

(رای توسط الهام کاکاوندی )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

بسیار عالی هستند


در حال بارگذاری ...