امروز 16 آذر 1402

انجام کلیه پروژه های متلب ، ترجمه، ویزیو اکسل کامفار power bi، focusky و ..

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

300,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

300,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " کشیدن شکل با visio "

130,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " کشیدن شکل با visio "

130,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " 63252 پروژه متلب "

300,000 تومان

حاصل کار مجری درخواست خریدار را برآورده نکرد، پروژه با رای داوری لغو شد.

برای " 63252 پروژه متلب "

300,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " پروژه خصوصی "

400,000 تومان

پروژه لغو شده است.

برای " پروژه خصوصی "

400,000 تومان


یک ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه پاور بی آی (7647))== "

(رای توسط کاربر386156 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه پاور بی آی (7647))== "

(رای توسط کاربر386156 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " پروژه پاور بی آی (7647))== "

400,000 تومان

👌👌👌👌👌

برای " پروژه پاور بی آی (7647))== "

400,000 تومان


دو ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " 63079 پروژه متلب "

(رای توسط nikotex )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " 63079 پروژه متلب "

(رای توسط nikotex )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " 63079 پروژه متلب "

300,000 تومان

تاید شد

برای " 63079 پروژه متلب "

300,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " رسم شکل با نرم افزار "

200,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " رسم شکل با نرم افزار "

200,000 تومان


بدون امتیاز .

برای " تمرین متلب "

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " تمرین متلب "

150,000 تومانبدون امتیاز .

برای " پروژه پایتون 1155 "

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " پروژه پایتون 1155 "

150,000 تومان


در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

چهار سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط الهام کاکاوندی )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " ترجمه مهندسی شیمی "

(رای توسط الهام کاکاوندی )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

بسیار عالی هستند


در حال بارگذاری ...