مشاهده پروفایل Hamyarprozhe

امروز 1 اردیبهشت 1400

مهارت ها

پروژه متلب(14003))

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه سی شارپ(14154)+

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه متلب یا پایتون(14149)+

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه آیرودینامیک(14083))=

بدون امتیاز

750,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه متلب(13625))

بدون امتیاز

2,000,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

:پروژه پایتون(13505)+

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود و پاسخگویی نکرد، پروژه با رای داوری لغو شد.


31 فروردین 1400


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه پایتون(13704)+

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود و پاسخگویی نکرد، پروژه با رای داوری لغو شد.


31 فروردین 1400


پاداش

70,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه دلفی(14123))

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.+(14119)پروژه Visio

بدون امتیاز

125,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.