مشاهده پروفایل Hamyarprozhe

امروز 14 مرداد 1399

مهارت ها

پروژه هادوپ (۶۱۴۴)

بدون امتیاز

400,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.شبیه سازی مونت کارلو با متلب (6038)

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تحقیق درمورد برد آردوینو (۶۱۰۳)

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تحقیق(6107)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه پایتون (۶۰۸۶)

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه گمز و متلب (5620)

بدون امتیاز

500,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را تحویل نداد. پروزه با رای داوری لغو شد.


13 مرداد 1399


مهندسی مکانیک(6106)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تحقیق (۶۰۶۸)

بدون امتیاز

60,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه نوشتن سیمینار(6055)

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تغییر یک پروژه متلب(6109)

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه دانشجویی آردوینو (۶۱۰۲)

بدون امتیاز

45,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پیاده سازی الگوریتمdbscan و روش پیشنهادی در جهت بهبود آن در متلب (6042)

بدون امتیاز

1,100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین پردازش تصویر با متلب (۵۹۳۶)

بدون امتیاز

320,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه پایتون (۶۰۸۳)

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه متلب (5968)

بدون امتیاز

65,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.نوشتن مقاله روانشناسی (۶۰۹۱)

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تحلیل عددی با متلب (۶۰۷۲)

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(۶۰۷۷) تحلیل وبارگذاری نیروهای وارد برسد وزنی به صورت دستی و با نرم افزار caddam

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

400,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ویزیو (۶۰۷۰)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

عالی بود.


12 مرداد 1399


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


10 مرداد 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه تمرین با متلب(5791)

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو شد.


9 مرداد 1399


پروژه گمز (5961)

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه متلب (5735)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری نتوانست حاصل پروژه را تحویل دهد و از ادامه همکاری انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو شد.


8 مرداد 1399


تمرین پردازش تصویر با متلب (۵۹۳۶)

بدون امتیاز

280,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.
  پروژه درس محاسبات عددی  با متلب (6002)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

تشکر از ایشان


12 مرداد 1399


پاداش

75,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه هوافضا (5994)

بدون امتیاز

500,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه متلب (5991)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

همکاری خوبی بود


11 مرداد 1399


(5917) انجام پروژه با نرم افزار win2k

بدون امتیاز

500,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه فتوشاپ (5962)

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.گزارش نویسی (5955)

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(5981) آنتن پیشرفته با نرم افزار cst

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه فتوشاپ (5962)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه تحقیقاتی (5947)

بدون امتیاز

270,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش(5933) پروژه با نرم افزار prom

بدون امتیاز

1,000,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه دریم ویور(5940)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 مرداد 1399


پروزه اتوکد (5929)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.بررسی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان شرکت .... با تکنیک دیمتل (5952)

بدون امتیاز

280,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(5945) پروژه برق با نرم افزار   hspice و multisim

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه فتوشاپ (5960)

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 مرداد 1399


طراحی سایت

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه آماری بصورت دستی(5938)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

از همکاری با ایشان بسیار راضی بودم


7 مرداد 1399


پروژه کورل(5809)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 مرداد 1399


انجام تحقیق (5922)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.
پروژه داده کاوی با رپیدماینر (5891)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ساخت پاورپوینت  (4114)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری قادر به انجام پروژه نبود و یک ماه بعد از پایان مهلت اولیه پروژه انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو شد.


4 مرداد 1399


نوشتن گزارش کارآموزی (5903)

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(5672) تکمیل پروژه پایانی ارشد با نرم افزار prom

بدون امتیاز

1,200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.اجرای آونگ وارون با متلب (۵۸۷۳)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه متلب (5840)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

تشکر از ایشان


7 مرداد 1399


پروژه فتوشاپ (5685)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(5812) شبیه سازی با نرم افزار ATK 

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 مرداد 1399


پیاده سازی مقاله با متلب (5341)

بدون امتیاز

290,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه گراس هاپر (4918)

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو شد.


2 مرداد 1399


تسک تصویری رشته روانشناسی (5756)

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پیاده سازی تشخیص FROUD  با پایتون (5802)

امتیاز 9.00 (عالی)

200,000 تومان

با تشکر .


14 مرداد 1399انجام تمرین های ریاضی با متلب (5530)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

تشکر از ایشان


6 مرداد 1399


پروژه هیدرولیک(۵۸۰۰)

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 مرداد 1399


پروژه متلب (5811)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

همکاری خوب


7 مرداد 1399


(4820) رسم نمودار در SPSS

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

70,000 تومان

کارفرما عملکرد خوبی داشتند و از ایشان راضی بودم


1 مرداد 1399


پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه فرترن  (5691)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

عالی هستن


7 مرداد 1399


پروژه داده کاوی(۵۷۷۷)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

تشکر از ایشان


5 مرداد 1399


بررسی مقالات برای مقاله ارشد (5729)

بدون امتیاز

60,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تمرین متلب (5005)

بدون امتیاز

170,000 تومان

مجری پاسخگو نبود پروژه با رای داوری لغو شد.


1 مرداد 1399


نوشتن مقاله (۵۷۱۸)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(۳۷۳۰) تبدیل فایل اکسل به pnt

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.شبیه‌سازی مقاله ارشد(۵۷۳۳)

بدون امتیاز

700,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.
نوشتن مقاله همایشی از روی پروژه پایانی ارشد عمران (4967)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.شبیه سازی با متلب (5708)

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.خلاصه نویسی از چندتا مقاله (۵۷۱۹)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(5697) 5تا تمرین شبیه سازی ازمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با نرم افزارpower world 

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.حل تمرین درس هیدرولیک (۵۵۷۳)

امتیاز 9.00 (عالی)

230,000 تومان

تمام مراحل پروژه با همکاری عالی انجام شد


5 مرداد 1399


پروژه انسیس (۵۷۲۰)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

تشکر از ایشان


6 مرداد 1399


پروژه پایتون (۵۶۳۸)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

Perfect...


3 مرداد 1399سه سوال درس محاسبات عددی (5683)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

تشکر از ایشان


3 مرداد 1399


پروژه برق با پایتون (۵۴۳۳)

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 مرداد 1399


پروژه دوز در سی شارپ (۵۵۰۴)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه django و پایتون (4799)

بدون امتیاز

500,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پیاده سازی مدار مبدل عدد 4 رقمی BCD به 7-Seg بر روی بُرد پازج (4396)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود


6 مرداد 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

نوشتن پروپوزال ارشد مهندسی پزشکی (4454)

بدون امتیاز

450,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و علیرغم تمدید مهلت انجام پروژه حاصل کار را تحویل نداد. پروژه با رای داروی لغو شد.


28 تیر 1399


پروژه گرافیکی (5584)

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 مرداد 1399


یک برنامه کوچک بر بستر بلاک چین به زبان سالیدیتی (5549)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 مرداد 1399


ساخت پاورپوینت (5619)

امتیاز 7.00 (خوب)

40,000 تومان

به علت تعلل در تحویل پروژه و عدم پاسخگویی مناسب


4 مرداد 1399


نوشتن مقاله کنفرانسی بین المللی فارسی (۵۶۱۲)

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین متلب (5506)

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
(5563) تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

خیلی خوب و خوش برخورد


4 مرداد 1399


شبیه سازی پروتئوس (5593)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر...


5 مرداد 1399


کد نویسی با فرترن (5567)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.(5576) پروژه c++

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 مرداد 1399


: پروژه پردازش تصویر(5273)

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 تیر 1399پروژه فتوشاپ (5587)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی و بادقت


11 مرداد 1399پروژه جاوا (5558)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 تیر 1399


طراحی سایت دانشجویی (5565)

امتیاز 3.00 (ضعیف)

75,000 تومان

خیلی دیر پاسخگو هستند. برای هر پروژه باید زیرزبونی بدهیم تا توضیح کامل درمورد انجامش بدهند که نمیدهند و بعد از تحویل پروژه تازه توضیح میدهند چطور باید انجام دهیم...در کل راضی نبودم


28 تیر 1399


پروژه جاوا (5510)

بدون امتیاز

100,000 تومانحل تمرینات درس پردازش تصویر (5546)

امتیاز 9.00 (عالی)

150,000 تومان

ممنون از شما


28 تیر 1399


(5464)پروژه msp

امتیاز 9.00 (عالی)

90,000 تومان

امتیازی که من به خریدار می دهم عالی است .


4 مرداد 1399حل دوتا مسئله کنترل اتوماتیک  (5501)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 تیر 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه متلب(۵۰۵۹)

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را تحویل نداد.


24 تیر 1399


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشانجام تمرین با نرم افزار میپل  (5457)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

با تشکر از ایشان


30 تیر 1399


ترسیم با مقیاس یک صدم رشته راه آهن (5477)

امتیاز 7.00 (خوب)

200,000 تومان

سپاس از همیار پروژه


1 مرداد 1399


(5452)پروژه php

امتیاز 7.00 (خوب)

30,000 تومان

خوب بود.


28 تیر 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

کدنویسی سی پلاس (4780)

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری به دلایل شخصی از انجام پروژه انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو شد.


24 تیر 1399


پروژه با نرم افزار سیلواکو (5318)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار خوب


31 تیر 1399نوشتن مقاله درمورد مدیریت دانش (5355)

بدون امتیاز

135,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تمرین با پایتون یا متلب یا متمتیکا یا میپل ....(4904)

امتیاز 7.00 (خوب)

60,000 تومان

پاسخگو هستن .


4 مرداد 1399


نوشتن مقاله (5387)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

با تشکر از شما


3 مرداد 1399


(5359) طراحی دیزاین سایت با bootstrap

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

خیلی دیر پاسخگو هستند ولی بسیار مودب و باشخصیت هستند


27 تیر 1399


انتقال حرارت بر روی یک فین با متلب (5356)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

ممنون و عالی...


27 تیر 1399


نوشتن مقاله (5390)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

ممنون از همکاری


28 تیر 1399


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه اکسل (5427)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

همکاری خوب


24 تیر 1399


گرفتن اکسپت از همایش یا کنفرانس داخلی (5386)

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه کتیا (5362)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

بسیار عالی


24 تیر 1399


پروژه متلب (4946)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

خریدار محترمی هستند به امید همکاری بیشتر


2 مرداد 1399


(5351) پروژه با نرم افزار ees

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار عالی ?


28 تیر 1399


انجام تحقیق کلاسی (5375)

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 تیر 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

نوشتن مقاله (5152)

بدون امتیاز

40,000 تومان

حاصل پروژه مطلوب نبود پروژه با رای داوری لغو شد.


21 تیر 1399


نوشتن مقاله همایشی از روی پروژه پایانی ارشد عمران (4967)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.طراحی مدار با اسپایس (5259)

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 تیر 1399


نوشتن گزارش علمی از پروپوزال (5307)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

سپاس از لطف کارفرمای محترم


10 مرداد 1399


(5310) پروژه sql

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

تجربه خوبی بود. به امید همکاری‌های بیشتر


24 تیر 1399


(4767) شبیه سازی با نرم افزار cst

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ساخت بات تلگرامی (4185)

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.کار گرافیکی دانشجویی (5226)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

کار با هاشون خوبه


30 تیر 1399شبیه سازی متلب (5097)

بدون امتیاز

650,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین اسکچاپ (5311)

امتیاز 9.00 (عالی)

80,000 تومان

خوشحال میشم دوباره با شما همکاری داشته باشم


28 تیر 1399


پروژه بلاکچین پروژه در پلت فرم اتریوم و به زبان سولیدیتی(۴۰۳۲)

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 تیر 1399


شبکه عصبی با متلب (5304)

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(5247) پروژه تحقیقاتی درمورد (Network layer security ( IPsec & VPN

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

ممنون از شما...


22 تیر 1399


(4773) پروژه با نرم افزار prom

بدون امتیاز

2,000,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.
پروژه تحقیق(۵۰۸۰)

بدون امتیاز

18,000 تومان(5154) پروژه شبيه سازي در نرم افزار Adams

امتیاز 7.00 (خوب)

250,000 تومان

مودب و صبور با وجود تاخیر بنده


8 مرداد 1399


انجام دو تا سوال سیگنال سیستم با متلب (5303)

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

40,000 تومان

ممنون از شما


22 تیر 1399


نوشتن مقاله کلاسی (5262)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

حل تمرین درس هوش مصنوعی با متلب (5179)

بدون امتیاز

120,000 تومان

تنها نیمی از پروژه توسط مجری تحویل شد که مورد پذیرش قرار نگرفت. مجری از انجام پروژه انصراف داد. پروزه با رای داوری لغو شد.


19 تیر 1399


طراحی مدار با نرم افزار دلخواه (5205)

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 تیر 1399


پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


18 تیر 1399


پروژه انسیس فلوئنت (5222)

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

ممنون از ایشان


24 تیر 1399


پیاده_سازی سیستم ابتدایی ثبت دانشجو و درس و انتخاب واحد با پایتون (5250)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

از همکاری با ایشون خوشحال شدم.


1 مرداد 1399


انجام تایپ (5258)

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 تیر 1399


پروژه اکسس (5016)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,000 تومان

همانند سایر پروژه ها عالی... ممنونم از ایشون


23 تیر 1399


پروژه اندروید (5172)

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

170,000 تومان

ایشون خیلی دیر جواب میدادن و این باعث طول کشیدن پروژه میشد.


28 تیر 1399


پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداششبیه سازی مقاله با متلب (5215)

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تایپ چند صفحه (5220)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,300 تومان

باز هم از اعتمادتان تشکر می کنم.


18 تیر 1399


(4618) پروژه OpenGL

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ایشان کارفرمای بسیار با شخصیت و محترمی هستند. همکاری با ایشان را به سایر دوستان پیشنهاد می کنم.


27 تیر 1399


پروژه رشته حقوق (۵۱۸۲)

بدون امتیاز

65,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تحقیق (5189)

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 تیر 1399


پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
پاسخ به سوالات براساس کتاب تجارت الکترونیک (۵۱۶۰)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممتاز و بی نظیر


29 تیر 1399


پروژه پکت تریسر (5155)

امتیاز 5.00 (متوسط)

150,000 تومان

خیلی دیر مبلغ کارگزاری رو آزاد کرد


24 تیر 1399


پروژه اکسل (5180)

بدون امتیاز

25,000 تومانانجام تحقیق (5162)

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 تیر 1399


پروزه رباتیک مکانیکی با متلب (5149)

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

275,000 تومان

خیلی خوب


6 مرداد 1399


تایپ سریع (5166)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


28 تیر 1399


(5127) مسئله تصمیم گیری با نرم افزارهایی مانند Expert Choice / Supper Decision

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

ممنون از اعتماد خریدار عزیز


21 تیر 1399


انجام تحقیق (5144)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

عالی به امید همکاری بیشتر


20 تیر 1399


پروژه اکسس (4938)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

70,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی الگوریتم ارائه شده در رابطه با یادگیری نیمه نظارتی با استفاده زبان پایتون (4984)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

مدتی هست که با ایشون همکاری دارم کارفرمای خوبی هستند.


28 تیر 1399


پروژه متلب (5039)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

به امید همکاری بیشتر


24 تیر 1399


پروژه اکسس (5118)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم


28 تیر 1399


نوشتن مقاله کلاسی (5048)

بدون امتیاز

280,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 تیر 1399


تایپ چندتا عکس (5124)

بدون امتیاز

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه نوشتن سیمینار(۵۰۶۶)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

کارفرمای صبور و با شخصیت و ممتاز هستند.


17 تیر 1399


نوشتن مقاله (5106)

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تمرین با پایتون یا متلب یا متمتیکا یا میپل ....(4903)

امتیاز 9.00 (عالی)

120,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود.


22 تیر 1399رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه تحقیق  در زمینه بهینه سازی اکتشاف منابع نفت و گاز (4337)

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو شد.


14 تیر 1399


endnote کردن مقاله (4968)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

بسیار محترم، همکاری خوبی بود.


17 تیر 1399


نوشتن مقاله (5106)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه دیالوکس (4691)

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

خوشحالم از همکاری با این کارفرما.


22 تیر 1399


نوشتن مقاله کلاسی رشته کارآفرینی (5035)

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 تیر 1399


پروژه متلب (4518)

امتیاز 9.00 (عالی)

80,000 تومان

عالی ...


20 تیر 1399


(4764) پروژه cfd

بدون امتیاز

700,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.استانداردسازی یک مقاله در قالب مجلات علمی پژوهشی (5049)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

کارفرمای بسیار محترمی هستند. خوشحالم از همکاری با ایشان


5 مرداد 1399


(5001) پروژه packet tracer

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 تیر 1399


نوشتن مقاله انگلیسی (5012)

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تحقیق (4949)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 تیر 1399


حل تمرینات درس نظریه زبانها و ماشین ها (5013)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

از همکاری با ایشان رضایت کامل داشتم


14 تیر 1399


(4970) پروژه vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود. ممنون از حسن اعتماد شما.


16 تیر 1399


(4820) رسم نمودار در SPSS

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.(3924) دستکاری DOM  صفحه وب ،و تغییر آلمان های یک (چک لیست یا لیست وظیفه)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه کیدنس (۴۶۷۶)

امتیاز 9.00 (عالی)

330,000 تومان

خوب بودن ولی دیر پاسخ میدادن.


18 تیر 1399


پروژه پایتون (4981)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله (۴۷۸۸)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی و درجه یک


12 تیر 1399


انجام تمرین با پایتون یا متلب یا متمتیکا یا میپل ....(4905)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

کارفرما پیگیر و محترم... به امید همکاری بیشتر


31 تیر 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه ساده با پکت تریسر (4768)

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری به دلایل شخصی قادر به انجام پروژه نبود و در ساعات پایانی مهلت پروژه، انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو شد.


10 تیر 1399


پروژه  شیمی آلی (4564)

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه متن کاوی (4433)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

650,000 تومان

واقعا کارفرما خیلی خوب و منطقی هستند. از کار کردن باهاشون بسیار راضی هستم.


21 تیر 1399


پروژه متلب  (4917)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 تیر 1399


پروژه اکسل (۴۸۹۷)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

سپاس از خریدار محترم


26 تیر 1399


پروژه اسمبلی(۴۸۵۲)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 تیر 1399


نوشتن مقاله انگلیسی (4883)

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه اکسل (4876)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

بسیار عالی


11 تیر 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

طراحی سوال و جواب تمرین آمار (4150)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری قادر به تحویل پروژه در مهلت مقرر نبود. پروژه با رای داوری لغو شد.


8 تیر 1399


پروژه اکسل (4882)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم.


9 تیر 1399


پروژه پرزی (4721)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

همکاری عالی ای بود


11 تیر 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

پیاده سازی مقاله با پایتون (3944)

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو شد.


8 تیر 1399


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه اکسل (۴۸۵۹)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

بسیار عالی.


8 تیر 1399


پروژه اکسل (۴۸۵۴)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

بسیار عالی.


8 تیر 1399


پروژه پایتون (4739)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

مثل همیشه کار بسیار خوبی بود


26 تیر 1399


پروژه پرزی (4721)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تحقیق (4760)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

280,000 تومان

از همکاری با کارفرمای محترم بسیار راضیم


18 تیر 1399


پروژه این دیزاین (4661)

امتیاز 9.00 (عالی)

120,000 تومان

???? خیلی با درک بودند


15 تیر 1399(4534) پروژه vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

همکاری خوبی بود


11 تیر 1399


(4743) پروژه vhdl یا verilog

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

از اینکه اعتماد کردید تشکر می کنم. اگر زمانبندی را رعایت کنید، همکاری پایدارتری می توانیم با یکدیگر داشته باشیم.


10 تیر 1399


پروژه فرترن (۴۰۳۳)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

عالی بودن


18 تیر 1399


پروژه ساخت انیمیشن (۴۶42)

بدون امتیاز

690,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه دیالوکس (4492)

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1399


تحقیق درمورد تاسیسات الکتریکی (4704)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 تیر 1399


پروژه تمرین سیستم دیجیتال(4723)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود


8 تیر 1399


شبیه سازی مقاله درمورد الگوریتم ژنتیک در شبکه های قدرت با متلب (4687)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 تیر 1399


پروژه تایب و سوال درآوردن از 3تا ویس استاد (4729)

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1399


پروژه پایتون (۴۵۴۶)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

از همکاری با ایشون خوشحال شدم.


7 مرداد 1399


ساخت پاورپوینت صداگذاری شده (۴۶۷۷)

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.نوشتن مقاله ساده در مورد پوشش (4711)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

از اعتماد دوباره تان تشکر می کنم.


13 تیر 1399


پروژه پایتون (4682)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

همکاریه خوبی بود.


18 تیر 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

شبیه سازی مقاله با متلب(4467)

بدون امتیاز

780,000 تومان

در ساعات پایانی مهلت انجام پروژه، مجری از انجام پروژه انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو شد.


4 تیر 1399پروره پایتون(۴۵۵۰)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

ممنونم از اعتماد ایشان


13 تیر 1399


نوشتن مقاله پژوهشی (4668)

امتیاز 7.00 (خوب)

200,000 تومان

در نهایت از کارفرما راضی بودم.


15 تیر 1399


(4705) پروژه spss

امتیاز 10.00 (ممتاز)

330,000 تومان

ممنون از خریدار محترم


13 تیر 1399


نوشتن مقاله دانشگاهی  (4694)

امتیاز 9.00 (عالی)

150,000 تومان

منظم و مرتب


18 تیر 1399


تمرین برنامه نویسی پایتون (4716)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

کارفرمای قابل اعتمادی هستند ، از همکاری با ایشان خوشحال شدم


15 تیر 1399


نوشتن پروپوزال ارشد (4651)

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه نوشتن مقاله کلاسی(۴۷۰۳)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم


7 تیر 1399


انجام تحقیق کلاسی (4700)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی بود


15 تیر 1399


(4693) پروژه cdf

امتیاز 10.00 (ممتاز)

575,000 تومان

با توجه به این که پروژه به دلایل مختلف خیلی طول کشید ایشان با صبر و حوصله اجازه دادند کار با دقت ادامه پیدا کند


25 تیر 1399


پروژه لاتکس (4635)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 تیر 1399


خلاصه نویسی یک کتاب (4656)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه پروتئوس (۴۶۸۰)

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 تیر 1399


نوشتن مقاله علمی پژوهشی داخلی (4615)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

از همکاری با ایشون رضایت داشتم


8 تیر 1399


پروژه اکسل (4624)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 تیر 1399


نوشتن مقاله  (4688)

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 تیر 1399


پروژه  شیمی آلی (4564)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه اکسل (4673)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ممنون از کارفرمای گرامی


4 تیر 1399


پروژه اکسس (۴۶۳۹)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

بسیار عالی.


8 تیر 1399


(4617) پروژه msproject

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1399


پروژه اسمبلی (4408)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

160,000 تومان

از همکاری با ایشون راضی بودم امیدوارم بازم افتخار همکاری با ایشون رو داشته باشم


3 تیر 1399


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه راینو (4571)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1399


تحقیق کلاسی (4620)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

ممنون از همکاری خوبتون :)


21 تیر 1399


انجام تحقیق (4622)

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تحقیق (4621)

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1399


طراحی پرسشنامه (4623)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1399


نوشتن مقاله (4609)

بدون امتیاز

105,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 تیر 1399


پروژه پایتون (4587)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ارتباط خوب با مجری


8 تیر 1399


نوشتن مقاله  (4606)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

پاسخگو و خوش برخورد


4 تیر 1399


پروژه اکسل (4599)

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.نوشتن مقاله فارسی و لاتین (4577)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

مثل همیشه عالی


16 تیر 1399


پروژه متلب (3859)

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

130,000 تومان

ممنون از شما


2 تیر 1399


پروژه گراس هاپر (4355)

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 تیر 1399


(3578) پروژه دانشجویی با مدل SARIMA

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیار عالی


18 تیر 1399


پروژه اسمبلی (4501)

امتیاز 3.00 (ضعیف)

100,000 تومان

‌بسیار بدقول در پرداخت هستند. بسیار بدقول


8 تیر 1399


تمرین با سی پلاس پلاس (۴۵۳۲)

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 تیر 1399


پروژه اکسس (4399)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.(۴۵۴۲) پروژه با نرم افزار ise design

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

همکاری خوبی بود


6 تیر 1399


نوشتن سمینار ارشد (4510)

امتیاز 9.00 (عالی)

200,000 تومان

خوش حساب


14 تیر 1399


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه جاوا (4371)

بدون امتیاز

210,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.(4538) پروژه spss

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

تجربه مطلوبی بود


2 تیر 1399


پروژه متلب (4523)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

عالی و حرفه ای


14 تیر 1399


تمرین از انالیز ریاضی (4489)

امتیاز 3.00 (ضعیف)

100,000 تومان

من از ایشان واقعا گلایه دارم. من تعداد زیادی فایل در راستای پیشبرد پروژه ایشان برای ایشان فرستادم در آخر طوری رفتار می‌کردند انگار که آن فایل ها بدست ایشان نرسیده است. اگر امکانش بود امتیاز منفی به ایشان میدادم. خلاصه اینکه ایشان خیلی بنده را اذیت کردند. یعنی بابت انجام کار به هیچ وجه اذیت نشدم ولی بابت رفتار ایشان واقعا اذیت شدم و گلایه زیادی دارم از ایشان.


1 تیر 1399


خلاصه نویسی مقاله (۴۵۴۳

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

بسیار عالی


31 خرداد 1399


ساخت پاورپوینت صداگذاری شده (4525)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

خیلی خوشحال شدم از همکاری امیدوارم بازم همکاری داشته باشیم


1 تیر 1399


(4502) پروژه پیش بینی با LSTM با پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 خرداد 1399


پروژه درس نظریه زبان ها و ماشین ها (4341)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

از همکاری با ایشان راضی بودم


2 تیر 1399


ساخت پاورپوینت صداگذاری شده (4504)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

از کار کردن با ایشون راضی هستم. سپاس


5 تیر 1399


پروژه پایانی کارشناسی مهندسی نفت (4383)

بدون امتیاز

230,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 تیر 1399


نوشتن مقاله برای حوزه علمیه(3113)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ایشان از جمله فرزانگان متبحر در کار خود در زمینه کاریشان هستند و باعث افتخار بنده بود که با ایشان اشنا شدم.


29 خرداد 1399


نوشتن مقاله (4406)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

تشکر از کارفرمای گرامی. ممنون از اعتمادشان. به امید همکاری مجدد


4 تیر 1399


پروژه متلب (4245)

بدون امتیاز

200,000 تومان(4493) پروژه رشته مدیریت mba

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 تیر 1399(4291) پروژه با نرم افزار orcad

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود


8 تیر 1399


انجام تحقیق (۴۰۶۶)

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تکلیف دانشجویی در خصوص مدیریت پروژه (4415)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

عالي عالي عالي


8 تیر 1399


تایب و سوال درآوردن از دوتا ویس استاد (۴۴۵۲)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 تیر 1399


انجام پروژه با ویژوال استودیو (4432)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 تیر 1399


پروژه پایانی کارشناسی روانشناسی (4308)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

135,000 تومان

ممنون از همکاری‌تون، به امید همکاری‌های آینده


15 تیر 1399


انجام تمرین با متلب یا گمز یا دیگسایلنت (4335)

امتیاز 9.00 (عالی)

200,000 تومان

حرفه ای و محترم


3 تیر 1399


پروژه متلب (4397)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیار عالی


4 تیر 1399


پروژه اکسس (4353)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

ممنون و متشکر


14 مرداد 1399


پاسخگویی کامل و خلاصه به دو سوال (4348)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

کارفرمای پاسخگو و خوش برخورد


29 خرداد 1399


نوشتن مقاله مروری رشته پرستاری (4437)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 خرداد 1399


حل دوتا تمرین رشته ریاضی کاربردی(4338)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

ممنونم از اعتماد شما


29 خرداد 1399


نوشتن سمینار (4160)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری خیلی خوبی بود.


23 تیر 1399


پروژه جاوا (4425)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

خیلی خوب


15 تیر 1399


پروژه طراجی سایت  (4395)

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 تیر 1399


پیاده سازی مقاله با متلب یا پایتون یا ...(3049)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود


4 تیر 1399


(۳۸۲۹) پروژه آردوینو با avr

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

از خریدار محترم قدردانی میکنم


27 خرداد 1399


پروژه اکسل (4379)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم.


28 خرداد 1399


تمرین اکسس (4287)

بدون امتیاز

275,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه اکسس (4236)

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 تیر 1399


پروژه اکسل (4387)

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام بخشی از پروژه پایانی کارشناسی مهندسی پزشکی ( 3837)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خیلی خوبی بود.


18 تیر 1399


(4364) پروژه avr

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

از همکاری با ایشان رضایت داشتم.


27 خرداد 1399


پروژه مهندسی نفت به انگلیسی (۴۲۷۰)

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه داده کاوی با پایتون(4319)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاریه خوبی بود.


3 تیر 1399


ساخت پاورپوینت (4318)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

همکاری خوبی بود


8 تیر 1399


نوشتن مقاله رشته فقه و حقوق اسلامی (3532)

بدون امتیاز

320,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه (۴۲۳۰) solid works ✔ ansys✔ abaqus✔ catia matlab

امتیاز 10.00 (ممتاز)

190,000 تومان

همکاری خوبی بود


31 خرداد 1399


نوشتن دوتا مقاله کلاسی (4347)

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 خرداد 1399


پروژه اکسس(۲۹۰۷)

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 خرداد 1399


پروژه اسمبلی (4294)

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 خرداد 1399


نوشتن مقاله کلاسی (4303)

بدون امتیاز

135,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه انسیس سایلنسر (4296)

بدون امتیاز

275,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 خرداد 1399


پروژه اکسل (4324)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

بسیار عالی.


27 خرداد 1399


ساخت ورد و پاورپوینت برای دوتا فایل (4312)

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه اکسل (4290)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 تیر 1399


(4301) پروژه spss

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

150,000 تومان

هماهنگ و اهل تعامل


31 خرداد 1399


پروژه اکسل (4323)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

همکاری بسیار خوب


26 خرداد 1399


پروژه گمز(4260)

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

200,000 تومان

کار عالی پیش رفت فقط اینکه تمام مواردِ خواسته شده در توضیحات ابتدایی پروژه مطرح نشد.


31 خرداد 1399


پروژه اکسل(4300)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

مثل همیشه عالی.


25 خرداد 1399انجام تحقیق (4282)

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 خرداد 1399


پروژه فورترن (۴۲۲۳)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار عالی


2 تیر 1399


پروژه راینو (4216)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

من ایشان را شخصیتی بسیار خوب می دانم


31 خرداد 1399


خلاصه نویسی ۳ مقاله (4307)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

خوش برخورد و پاسخگو. ممنون از شما به خاطر اعتمادتان


29 خرداد 1399


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه سالیدورک (4163)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

270,000 تومان

بسیار عالی بودند


1 تیر 1399(4252) پروژه maple

بدون امتیاز

80,000 توماننوشتن مقاله از روی دوتا فایل (4190)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

بسیار‌محترم هستند موفق باشید :)


15 تیر 1399


نوشتن گزارش از روی مقاله (4239)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم


12 تیر 1399


پروژه طراحی (4137)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 خرداد 1399


شبیه سازی اسیلوسکوب در متلب (4176)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

همکاری خوبی بود


29 خرداد 1399


انجام تایپ (۴۲۴۱)

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه پایتون (4184)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

از همکاری با ایشون خوشحال شدم.


31 خرداد 1399


پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه متلب (4199)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

ممنون ازشون


22 خرداد 1399


توضیح کدهای یک پروژه آردوینو (4141)

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 خرداد 1399


پروژه تحقیقاتی بهمراه تحلیل اقتصادی با هر نرم افزاری (۴۱۵۸)

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 تیر 1399


ساخت پاورپوینت فوری از یک مقاله انگلیسی (4209)

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.توضیح کدهای یک پروژه جاوا بصورت ویس (4145)

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 خرداد 1399


(4068)پروژه layout

بدون امتیاز

230,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 خرداد 1399


پروژه اکسل (4178)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

به امید همکاری بیشتر


21 خرداد 1399


پروژه اکسل (4192)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

سپاس از خریدار محترم


22 خرداد 1399


تایپ فایل سوتی و استخراج سوال و جواب برای آن (4194)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 خرداد 1399


پروژه اکسل (4173)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

با تشکر از خریدار محترم


25 خرداد 1399


پروژه متلب (۴۰۵۸)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

ممنون از شما


1 تیر 1399


پروژه اکسل (4116)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

مثله هميشه عالي


24 خرداد 1399


تحقیق دانشجویی (4120)

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

با تشکر از شما


26 خرداد 1399


انجام تحقیق (۴۰۰۹)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

عالی عالی


31 خرداد 1399


نوشتن مقاله از روی یه فایل پی دی اف فارسی (4170)

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 خرداد 1399


انجام تحقیق (4118)

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تحقیق بصورت ورد و پاورپوینت (3768)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی مثل همیشه....


29 خرداد 1399


پروژه پایتون (3936)

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

400,000 تومان

بیشتر پیگیر باشن انشالا


22 خرداد 1399


پروژه جاوا (4014)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.نوشتن مقاله (۴۰۰۳)

بدون امتیاز

112,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 تیر 1399


نوشتن دو مقاله دانشگاهی(۳۹۹۹)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

به امید همکاری های بعدی...


26 خرداد 1399


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشحل تمرین (4085)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوب


9 تیر 1399


انجام مقاله پژوهشی و تحقیق (3739)

بدون امتیاز

280,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 تیر 1399


ترجمه چند صفحه انگلیسی (۴۰۲۹)

امتیاز 7.00 (خوب)

18,000 تومان

همکاری خوبی بود.


22 خرداد 1399


پروژه لاتکس (۴۰۴۰)

بدون امتیاز

140,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 خرداد 1399


نوشتن مقاله (۴۰۲۶)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار عالی


5 تیر 1399


پروژه اکسل (۴۰۶۰)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

سپاس از خریدار محترم


25 خرداد 1399


پروژه طراحی (۳۶۷۷)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 خرداد 1399


پروژه پایتون (3756)

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 خرداد 1399


پروژه آردوینو(3979)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

از زحمات شما سپاسگزارم


19 خرداد 1399


پروژه تحقیقاتی (۴۰۲۷)

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 خرداد 1399


حل ۲۰ تا سوال ریاضی عمومی (۴۰۲۲)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ممنون ازشون


24 خرداد 1399


پروژه اکسل (4036)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

سپاس از خریدار محترم


17 خرداد 1399


تایپ و دراوردن سوال و جواب از دوتا ویس (۴۰۲۸)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 خرداد 1399


ترجمه چند صفحه انگلیسی (۴۰۲۹)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تحقیق (3941)

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 خرداد 1399


پروژه جاوا(۳۹۸۴)

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ساخت پاورپوینت (3948)

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 خرداد 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام مقاله(2201)

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه مطابق با درخواست خریدار به سرانجام نرسید.


17 خرداد 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه با نرم افزار نت لوگو(۳۱۷۶)

بدون امتیاز

500,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو شد.


17 خرداد 1399


(3965) پروژه spss

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

همکاری خوبی بود


23 خرداد 1399


پروژه اکسل (3962)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

ممنون از ایشون. عالی بود.


19 خرداد 1399


پروژه اکسل(۳۹۸۰)

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ساخت پاورپوینت (3948)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه پایتون (3960)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1399


شبیه سازی پروژه پایانی ارشد با دیگسایلنت(3903)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

700,000 تومان

بسیار محترم و حرفه ای هستن


24 تیر 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

شبیه سازی مقاله با متلب یا پایتون(۲۶۶۹)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


13 خرداد 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه طراحی سایت (3522)

بدون امتیاز

310,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد.


13 خرداد 1399


ترجمه مقاله (3923)

بدون امتیاز

56,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
پروژه اکسل (۳۸۹۹)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

عالی بود.


15 خرداد 1399


انجام مقاله پژوهشی و تحقیق (3739)

بدون امتیاز

240,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه روانشناسی (۳۸۹۶)

بدون امتیاز

43,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 خرداد 1399


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنوشتن مقاله (3724)

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.نوشتن گزارش (3844)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممنون از اعتمادتان


9 تیر 1399


پاورپوينت ٥٠ اسلايد انگليسي( 3818)

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام ترجمه روان (۳۷۸۳)

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 خرداد 1399


پروژه اچ اسپایس (۳۸۱۳)

امتیاز 9.00 (عالی)

120,000 تومان

بسیار خوب و عالی


24 خرداد 1399


تحقیق درمورد ترمودینامیک پیشرفته مواد (3773)

بدون امتیاز

160,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 خرداد 1399


پروژه اکسل (3864)

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

همه چیز عالی بود فقط عدم پاسخ گویی باعث شد یه روز کار عقب بیوفته


11 خرداد 1399


پروژه تایپ (3853)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

تشکر از اعتمادتان


11 خرداد 1399


پروژه اکسل (3746)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

سپاس از خریدار محترم


25 خرداد 1399


خلاصه نویسی یک فصل از یک کتاب (۳۸۲۸)

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

25,000 تومان

نمره 8 فقط به خاطر اینکه پاسخگو نیستند وگر نه از سایر جهات ( ارائه توضیحات کامل قبل از تایید پروژه و ... ) کارفرمایی خوب هستند.


19 خرداد 1399


پروژه اکسل (۳۷۱۵)

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 خرداد 1399


پروژه داده کاوی پایتون (۳۸۱۵)

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

250,000 تومان

پیگیری کم بود


22 خرداد 1399


داده کاوی با رپیدماینر (۳۷۶۴)

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه از کتاب (۳۷۸۸)

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 خرداد 1399


انجام پروژه با متلب یا پایتون یا ... (۳۷۷۸)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

همکاریه خوبی بود.


25 خرداد 1399


انجام تحقیق بصورت ورد و پاورپوینت (3768)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.(3616) پروژه R

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوب بود به امید همکاری های جدید


12 خرداد 1399


پروژه متلب (3769)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

با سپاس از ایشان.


20 خرداد 1399


پیاده سازی مقاله با متلب (3608)

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تمرین متلب (3738)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

ممتاز هستند ایشون


7 خرداد 1399


خلاصه نویسی  کتاب (3760)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه کوچک متلب (3759)

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 خرداد 1399


ساخت پاورپوینت (3755)

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 خرداد 1399


(3394) پروژه برنامه نویسی به زبان c

امتیاز 10.00 (ممتاز)

450,000 تومان

خیلی با حوصله هستن


6 خرداد 1399


حل تمرين درس ساختمان داده (۳۷۰۵)

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

30,000 تومان

خوب بودند


10 خرداد 1399


تمرین کلاسی پایتون (3623)

امتیاز 7.00 (خوب)

50,000 تومان

همکاری خوبی بود ولی متاسفانه به دلیل تاخیری که در ارتباطات صورت گرفت، بخشی از پروژه که انجام شده بود، به دست کارفرمای اصلی نرسید.


15 خرداد 1399


تایپ دوتا ویس و استخراج سوال و جواب از آن (3742)

بدون امتیاز

56,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 خرداد 1399نوشتن مقاله انگلیسی(3027)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 خرداد 1399


حل تمرین درس مقاومت مصالح (3737)

بدون امتیاز

21,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تحقیق (3734)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی بودند و صبور...


10 خرداد 1399


تحلیل دینامیکی شاسی تریلر سه محور در آباکوس (3602)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه و ساخب پاورپوینت (3727)

امتیاز 9.00 (عالی)

175,000 تومان

همکاری خوبی بود؛ به امید استمرار


10 خرداد 1399


شبیه سازی مقاله با متلب (3398)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم


7 تیر 1399انجام نگارش پروژه دیالوکس (3376)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

بسیار با ملاحظه و عالی


26 خرداد 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

حل تمرین ریاضی(۳۳۲۹)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


3 خرداد 1399


کد نویسی متلب برای مقاله(3058)

بدون امتیاز

450,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه و ساخت پاور (3618)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

خریدار بسیار با اخلاق و حرفه ای هستند ایشون


10 خرداد 1399


پیاده سازی روش های هوشمند الگوریتم گرگ های خاکستری با متلب (3588)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه اکسل (3621)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

سپاس از خریدار محترم


4 خرداد 1399


ساخت پاورپوینت (3585)

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 خرداد 1399


تمرین متلب (3549)

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 خرداد 1399


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


1 خرداد 1399


شبیه سازی مقاله با متلب (3451)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر


9 خرداد 1399


پروژه راینو (3374)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رفع ایراد پروژه متلب(۳۳۳۳)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 خرداد 1399


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


1 خرداد 1399


ویرایش خیلی ساده پروپوزال (3611)

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تحقیق کلاسی (3600)

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 خرداد 1399


تایپ یک فایل پی دی اف در فایل ورد (3598)

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 خرداد 1399


پروژه اکسس (3609)

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 اردیبهشت 1399


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


31 اردیبهشت 1399


پروژه اکسل (3577)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 خرداد 1399


پروژه اکسل(۳۱۸۲)

بدون امتیاز

400,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.نوشتن گزارش و پاورپوینت (۳۴۸۳)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

کافرمای بسیار محترم و صبوری هستند.


10 تیر 1399


سفارش نوشتن مقاله کنفرانسی داخلی(3554)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم


15 خرداد 1399حل دستی سوال مشتق (۳۵۶۶)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

28,000 تومان

با تشکر از کارفرمای گرامی به امید همکاری های مجدد


2 خرداد 1399


انجام تحقیق ساده (۳۵۶۲)

امتیاز 9.00 (عالی)

5,000 تومان

بسیار حرفه ای


1 خرداد 1399


پروژه سوکت نویس در پایتون (3557)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

از همکاری با ایشان رضایت داشتم


10 خرداد 1399


پروژه متلب (3562)

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 خرداد 1399(3515) پروژه هوش مصنوعی با c++

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

از همکاری با ایشان رضایت داشتم.


5 خرداد 1399


انجام پروره با اکسل یا اکسس (۳۴۹۷)

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه اکسس (۳۴۸۰)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 اردیبهشت 1399


انجام پیاده سازی با متلب(۳۲۹7)

بدون امتیاز

700,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پردازش تصویر با متلب (3433)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

ممنون از شما


4 خرداد 1399


تمرین متلب (3524)

بدون امتیاز

12,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه مقاله و ساخت پاورپوینت (3462)

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پردازش تصویر با پایتون (3503)

بدون امتیاز

12,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تحقیق با موضوع امکان سنجی و بررسی تولید سیبک خودرو داخل ایران (۳۴۹۸)

امتیاز 9.00 (عالی)

230,000 تومان

به امید همکاری بیشتر


8 خرداد 1399


پروژه اکسل (3507)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

خیلی عالی.


28 اردیبهشت 1399


تمرین متلب فوری (۳۴۸۷)

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 خرداد 1399


اسخراج سوال و جواب از جزوه (۳۴۹۰)

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 خرداد 1399


(۳۴۷۶) ساخت پاورپوینت با موضوع PCA+LDA

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.(۳۴۱۳) برنامه یونیتی با استفاده از C شارپ - game

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

بازم هم مثله همیشه عالی بود


8 خرداد 1399


پروژه اکسل(۳۱۸۲)

بدون امتیاز

330,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه پایتون (3469)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

تشکر از کارفرمای محترم


6 خرداد 1399


انجام تایپ (۳۴۴۵)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

با تشکر از کارفرمای محترم.


29 اردیبهشت 1399


انجام پروژه با انسیس یا کامسول(۳۲۰۴)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری با ایشون بسیار خوب بود ممنون ازشون


31 اردیبهشت 1399


پاداش

150,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه متلب مخابرات (۳۳۸۲)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 خرداد 1399


تایپ از روی صدا (3423)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,500 تومان

بسیار عالی...


27 اردیبهشت 1399


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه متلب(3105)

بدون امتیاز

750,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


24 اردیبهشت 1399


پروژه ویزیو (3421)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممنون از اعتمادشون


27 اردیبهشت 1399


مقاله علمی ترویجی(3115)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

همکاری با ایشان مثل همیشه عالی و لذت بخش بود.


9 خرداد 1399


فایل اکسل (3360)

بدون امتیاز

75,000 تومانپروژه جاوا (3397)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

مانند همیشه از بهترین همکاری‌های بنده بود. تشکر از کارفرمای محترم.


8 خرداد 1399


پروژه اکسل (3386)

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
پروژه اکسل(۳۲۶۳)

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 خرداد 1399


نوشتن سمینار (3342)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری آنی و سریعی بود و کاملا ابعاد کار مشخص بود


4 خرداد 1399


نوشتن مقاله کلاسی(3362)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

خوش رفتار و حرفه ای


8 خرداد 1399


حل دستی دوتا تمرین (۳۳۳۱)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

ممنون از اعتمادتون


27 اردیبهشت 1399


پروژه پایتون (3343)

بدون امتیاز

160,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 اردیبهشت 1399


پروژه جاوا(۳۲۶۴)

امتیاز 9.00 (عالی)

250,000 تومان

همکاری خوبی بود.


24 خرداد 1399


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنوشتن سمینار(۳۲۲۳)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

330,000 تومان

کارفرمای درجه یک هستند


24 خرداد 1399


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنوشتن مقاله علمی پژوهشی برای دانشگاه(۳۲۸۴)

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.حل مسئله مکانیابی با الگوریتم ژنتیک با متلب(۳۳۱۹)

بدون امتیاز

210,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 خرداد 1399


پروژه آردوینو(2999)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

900,000 تومان

از خریدار محترم قدردانی میکنم


20 اردیبهشت 1399


پروژه متلب(3116)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

تشکر از کارفرمای محترم


27 اردیبهشت 1399


(۳۳۰۴) تکمیل پروژه ناقص avr

امتیاز 9.00 (عالی)

200,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر...


23 اردیبهشت 1399


انجام تایپ (۳۲۸۰)

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 اردیبهشت 1399


سفارش مقاله(۳۳۰۱)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 اردیبهشت 1399


نوشتن مقاله برای درس روش تحقیق(۳۲۳۴)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری با ایشان افتخار بزرگی است.


27 تیر 1399


پروژه دانشجویی داده کاوی با وکا یا کلمنتاین(۳۰۹۳)

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 اردیبهشت 1399


(3070) پروژه vhdl

بدون امتیاز

550,000 تومانپاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


17 اردیبهشت 1399


پروژه کارشناسی مهندسی شیمی (2936)

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 اردیبهشت 1399


تایپ از روی صدا(۳۲۳۳)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

بسیار عالی


17 اردیبهشت 1399


پروژه متلب(۳۱۹۹)

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 اردیبهشت 1399


نوشتن پروپوزال ارشد(۳۲۱۱)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

220,000 تومان

همکاری خوبی بود. ممنون از کارفرمای محترم


1 خرداد 1399


حل تمرینات معادلات دیفرانسیل(۳۲۱۸)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

عالی و بدون دردسر


20 اردیبهشت 1399


نوشتن مقاله کنفرانسی رشته معماری(۲۶۳۸)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

عالی هستند


31 اردیبهشت 1399