فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص PSD2CMS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
پردازشگر628710.00دعوت
Hosein71271579.65دعوت
pengraphic151628.93دعوت
1style621759.73دعوت
imehrabadi401839.06دعوت
Private.cs202429.81دعوت
وب-آرت352459.91دعوت
ايرانبان196418.93دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.