مشاهده پروفایل محمدحسن

امروز 27 خرداد 1398
  دارای سابقه انجام کارهای آماری با نرم افزار spss و لیزرل و اسمارت پی ال اس (smart pls) می باشم. در زمینه نگارش مقالات و پایان نامه های روانشناسی و علوم تربیتی سابقه کار دارم. 

رای داوری
داور پارسکدرز

تحلیل spss

امتیاز 5.00 (متوسط)

60,000 تومان

مجری نسبت به رفع ایرادهای کار اقدام نکرد، درصدی از کار توسط خریدار پذیرش شد.


25 دی 1395


نرم افزار لیزرل

بدون امتیاز

130,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 دی 1395


فصل چهارم با اس پی اس اس

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 بهمن 1395


نرم افزار spss

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 بهمن 1395


مبانی نظری پایان نامه

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه آمار بررسي جامعه شناختي ميزان گرايش زنان به بد حجابي

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.