مشاهده پروفایل منصوریان

امروز 30 اردیبهشت 1398

php -css- html-html5- jquery- type- java script-تبدیل psd به html


دو تغییر بسیار بسیار ساده

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


11 آذر 1396


طراحی تمپلیت سایت / html & css

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 تیر 1396


ترجمه ساده

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.