فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
DonAryan75329.69دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Pouyan251689.19دعوت
:Hamed:61929.80دعوت
taherkhani202849.29دعوت
mh12733810.00دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
Esi pa tala206229.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.