فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2359.84دعوت
DonAryan73289.69دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
taherkhani202769.29دعوت
mh12733410.00دعوت
Rayasa_Technician636710.00دعوت
PHPRO05540.00دعوت
Esi pa tala206809.53دعوت
حسین بیوک آقازاده07380.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.