مشاهده پروفایل عزیز-1580

امروز 26 تیر 1399

ترجمه روانشناسی/روانپزشکی

بدون امتیاز

98,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن پزشکی 1600لغتی انگلیسی به فارسی تا ساعت 23 امروز

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ عکسهای ضمیمه تا امشب ساعت 10 شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


10 دی 1398


ترجمه تخصصي پزشکي 4

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متن تا پنجشنبه 12 شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

سپاس از کارفرمای محترم؛ به امید همکاری مجدد


30 مرداد 1398


تایپ متن ضمیمه تا فردا (شنبه) ساعت 8 شب - شماره 1

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متن ضمیمه تا فردا (شنبه) ساعت 8 شب - شماره 2

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ تا جمعه عصر- شماره 2

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متنی از کتاب تا فردا ساعت پنج عصر

بدون امتیاز

13,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ تا جمعه ظهر - شماره 1

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ تا پنج شنبه ساعت 12شب - شماره 2

بدون امتیاز

22,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ تا پنج شنبه ساعت 10 شب - شماره 1

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متن دستنویس ضمیمه تا فردا شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

بسیار مودب و خوش برخورد


20 دی 1397


تایپ فرمولهای فایل ضمیمه

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متن ضمیمه تا فردا 2 بعدازظهر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


29 آذر 1397


ترجمه برای مجری محترم phoenix.95

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

آگهی استخدام/ اعلان


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم phoenix.95

بدون امتیاز

260,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری محترم phoenix.95

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مهندسی برق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

بسیار متشخص و مسئولیت پذیر هستند.انشاالله موفق باشید.همکاری بسیار خوبی بود


17 شهریور 1397


ترجمه برای مجری محترم فونیکس # 21

بدون امتیاز

260,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری محترم فونیکس # 20

بدون امتیاز

140,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم فونیکس # 19

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.برای مجری محترم Mahoor

بدون امتیاز

63,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری محترم فونیکس # 18

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

65,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداششبیه سازی یک آپ امپ با Hspice (مقاله بیس دارد)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.برای مجری محترم Mahoor

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری محترم فونیکس # 17

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

66,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم فونیکس # 16

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم فونیکس # 15

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 700 لغت فارسی به انگلیسی برق تا ساعت 10 امشب

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری محترم فونیکس # 14

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم فونیکس # 13

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

55,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم فونیکس # 12

بدون امتیاز

126,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری محترم فونیکس # 11

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

28,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم فونیکس # 10

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

59,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مهندسی برق 3684 لغت (Economic Dispatch Problem)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

کارفرمایی بسیار محترم و قدرشناس


23 آبان 1396


ترجمه برای مجری محترم فونیکس # 9

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری محترم فونیکس # 8

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن فارسی 863 لغتی به انگلیسی تا 10 امشب (شماره 3)

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسی به انگلیسی 1000لغتی تا 10 امشب (شماره 1)

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

90,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم فونیکس # 7

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

112,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

58,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای مجری محترم فونیکس # 6

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 6 صفحه تا ساعت 2 بعد از ظهر امروز # 2

بدون امتیاز

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 6 صفحه تا ساعت 2 بعد از ظهر امروز # 1

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متن برای امشب ساعت 12: #شماره 3

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متن برای امشب ساعت 12: #شماره 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

بسیار متین، صبور و خوش اخلاق هستن. از همکاری باهاشون خیلی راضیم.


11 شهریور 1396


تایپ متن برای امشب ساعت 12: #شماره 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

سپاس فراوان


11 شهریور 1396


ترجمه روانپزشکی

بدون امتیاز

54,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

28,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

64,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه متن 781 لغتی الکترونیک تا 9 امشب

بدون امتیاز

9,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری محترم فونیکس #5

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

67,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 6 صفحه

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای فونیکس 4

بدون امتیاز

57,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

62,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

79,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ متن برای امشب: شماره 3

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متن تا امشب ساعت 10 شب: شماره 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

همکاری خوبی بود


30 تیر 1396


تایپ متن تا امشب ساعت 10 شب: شماره 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

از لطف و اعتمادتون تشکر فراوان. ان شاءالله بتونم مجدد در خدمت باشم


30 تیر 1396


ترجمه برای فونیکس 3

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

28,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

36,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه برای فونیکس 2

بدون امتیاز

112,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

53,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فوری - فارسی به انگلیسی 825 لغت - ریاضی کامپیوتر

بدون امتیاز

16,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

142,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 2000 لغت تا جمعه ظهر

بدون امتیاز

16,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای فونیکس 1

بدون امتیاز

85,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

35,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

48,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یه متن 5130 لغتی

بدون امتیاز

72,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

43,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یه متن 2970 لغتی

بدون امتیاز

42,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

42,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه یه متن 2970 لغتی

بدون امتیاز

42,000 تومان

انصراف مجری از انجام کار به دلیل مشکل شخصی


21 خرداد 1396


ترجمه یه متن 3630 لغتی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

39,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه متن 3900 لغتی

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه متن 6550 لغتی

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

42,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یه متن 2000 لغتی

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 15 صفحه اسکن شده از کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

کارفرمای محترم، خوش اخلاق و خوش حسابی هستند


6 خرداد 1396


تایپ متن ضمیمه

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 14صفحه اسکن شده از کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,500 تومان

تجربه ای متفاوت!


6 خرداد 1396


پاداش

55,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یه متن 3000 لغتی

بدون امتیاز

42,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 6 صفحه دستنویس (رشته تغذیه)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

بسیار خوش برخورد، مودب و خوش حساب هستند


20 اردیبهشت 1396


ترجمه متن 5100 لغتی

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه متن 3655 لغتی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه متن 3200 لغتی

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه متن 5000 لغتی

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن 850 لغتی ant colony programming تا دو ساعت دیگه

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن 6000 لغتی

بدون امتیاز

84,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

17,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یه متن 2000لغتی

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه متن 4027 لغتی

بدون امتیاز

52,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه متن 1310 لغتی

بدون امتیاز

16,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

45,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یه متن 2000 لغتی

بدون امتیاز

23,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه متن 5000 لغتی

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه متن 2000 لغتی

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه مقاله 1260 لغتی

بدون امتیاز

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه متن 902 لغتی

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه مقاله 3085 لغتی

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 1850 لغت

بدون امتیاز

51,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای متن پزشکی

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یک صفحه فارسی به انگلیسی در خصوص ارتباط بازیهای رایانه ای با پرخاشگری

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ فرمول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

ایشون بسیار خوش حساب و متشخص هستن و همکاری با ایشون خیلی برام با ارزش و امیدوارم باز هم با ایشون همکاری کنم.


8 فروردین 1396


تایپ 13 صفحه متن که ضمیمه کردم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

از همکاری با ایشون بسیار خوشحالم، خیلی محترم هستن و به امید همکاری های آینده


6 فروردین 1396


ترجمه متن 2466 لغتی

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن 1650 لغتی تا 10 امشب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

خیلی ممنونم از اعتماد ایشون.


22 اسفند 1395


ترجمه یه متن 4400 لغتی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 اسفند 1395


ترجمه پزشکی: 6

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه در خصوص Oxidative Stress

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه سریع متن 330 لغتی مهندسی برق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر


5 اسفند 1395


ترجمه پزشکی

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای متن پزشکی

بدون امتیاز

72,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای در خصوص hypercholesterolemia

بدون امتیاز

33,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یه صفحه چکیده مهندسی برق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

ممنون از ایشون


25 بهمن 1395


ترجمه متن روانشناسی در مورد MARITAL SATISFACTION (1770لغت)

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه پزشکی در مورد Preterm birth (2360 لغت)

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن روانشناسی/پزشکی در مورد Postpartum Depression #شماره دو#

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن روانشناسی در مورد Postpartum Depression (4412 لغت)

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله در زمینه Psychosis in autism # شماره 2

بدون امتیاز

29,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله در زمینه Psychosis in autism

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم


21 بهمن 1395


ترجمه متن تخصصی زیست

بدون امتیاز

26,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن 850 لغتی تا دو ساعت آینده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

ب امیدهمکاریهای بعدی


2 اسفند 1395


ترجمه پزشکی 560 لغت تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

ب امیدهمکاریهای بیشتر


2 اسفند 1395


ترجمه مقاله مهندسی برق

بدون امتیاز

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسی برق تا آخر امشب 1

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسی برق 2800 لغت تا فردا 8 شب

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسی برق 2850 لغت تا آخر امشب

بدون امتیاز

32,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن پزشکی: 5

بدون امتیاز

26,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای (متن در مورد aggression and video games): شماره 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

بسیار محترم و خوب هستند.


21 بهمن 1395


ترجمه حرفه ای (متن در مورد aggression and video games): شماره 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

ممنون از اعتمادشون.


21 بهمن 1395


ترجمه متن پزشکی: 4

بدون امتیاز

21,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن پزشکی: 3

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن پزشکی: 2

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن پزشکی: 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

از همکاری با ایشون واقعا خرسندم


9 بهمن 1395


ترجمه متن پزشکی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسی به انگلیسی// مهندسی برق// 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 آذر 1395


ترجمه فارسی به انگلیسی// مهندسی برق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 آذر 1395


ترجمه حرفه ای متن تخصصی پزشکی # 7 (1123 لغت که تا 10 شب شنبه 22 آبان نیاز هست)

بدون امتیاز

14,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن تخصصی پزشکی # 6 (1800لغت که تا فردا ظهر نیاز هست)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

از تداوم همکاری با ایشون خرسندم


22 آبان 1395


ترجمه متن تخصصی پزشکی # 5 (1400لغت که تا آخر امشب نیاز هست)

بدون امتیاز

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن تخصصی پزشکی # 4 (851 لغت که تا آخر امشب حدودای 12 شب نیاز هست)

بدون امتیاز

13,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه متن تخصصی پزشکی #3 (1156 لغت که تا آخر امشب حدودای 12 شب نیاز هست)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

به عنوان مجری قدیمی سایت همکاری با ایشون را به هر مترجمی توصیه می کنم چون شخصیت منطقی دارند


20 آبان 1395


ترجمه متن تخصصی پزشکی #2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

واقعا از همکاری با ایشون خرسندم


18 آبان 1395


ترجمه متن تخصصی پزشکی #1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

ممنونم از ایشون، کارفرمای فعال و محترمی هستند.


20 آبان 1395


ترجمه حرفه ای یک صفحه مهندسی برق به انگلیسی تا امشب #شماره 2

بدون امتیاز

6,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای یک صفحه مهندسی برق به انگلیسی تا امشب #شماره 1

بدون امتیاز

8,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 4

بدون امتیاز

22,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسی برق قدرت -- 5

بدون امتیاز

58,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

18,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 3

بدون امتیاز

26,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسی برق با 1313 لغت تا فردا 2 بعدازظهر

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

37,000 تومان

مثل همیشه عالی، خوش برخورد، خوش حساب


30 مهر 1395


ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 1

بدون امتیاز

29,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای پزشکی (705 لغت) تا قبل از 12 ظهر امروز-- شماره 1

بدون امتیاز

14,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه رشته ریاضی تا شنبه شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

ممنون از شکیبایی و محبت ایشون


28 مهر 1395


ترجمه مهندسی برق قدرت تا 6 بعد از ظهر امروز

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 2

بدون امتیاز

24,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسی برق قدرت -- 3

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,500 تومان

بسیار بسیار ممنونم از ایشون. از همکاری با ایشون به هیچ وجه پشیمون نخواهید شذ. بسیار محترم و یاری رسان!!!


28 مهر 1395


ترجمه مهندسی برق قدرت -- 4

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,500 تومان

مثل همیشه عالی و خوش برخورد-با تاخیری که بابت تحویل کار داشتم خیلی منطقی برخورد کرده و شخصیتی عالی از خود بروز دادن. ممنون از ایشون


24 مهر 1395


ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 2

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 1

بدون امتیاز

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسی برق قدرت تا جمعه پیش رو -- 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

محترم بااخلاق عالی عالی


16 مهر 1395


ترجمه مهندسی برق قدرت تا جمعه پیش رو -- 1

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی برق قدرت (ترجمه ممتاز باشد برای ارسال به ژورنال)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

بسیار خوش حساب و خوش برخورد. به امید همکاری بیشتر


4 مهر 1395


ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی برق قدرت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

39,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 مهر 1395


ترجمه مقاله مهندسی برق 1

بدون امتیاز

16,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله مهندسی برق 2

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسی برق تخصصی

بدون امتیاز

42,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصي برق قدرت

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه با اعلام انصراف مجري و با راي داوري لغو شد.


9 اردیبهشت 1395


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


ترجمه تخصصي پزشکي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

ممنونم - ايشون گفند قبل از ظهر گروگذاري مي کنند با اين که اولين کارشون بود با درايت کامل بدون هيچگونه بحثي که اشنا با سايت نيستم پول چجوري واريز ميش و هيچ بهانه اي و فوت وقت کار را شروع کردند انشالله همه پروژه هاشون را همينطور به پايان ببرند-به اميد همکاريهاي بعديپروژه خصوصی

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی