فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز40939.79دعوت
ناصر668389.33دعوت
programer110108169.69دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
محمدعلی98379.90دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61509.54دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
نويد م67799.87دعوت
javad312191019.56دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.