فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز38639.79دعوت
ناصر668179.33دعوت
programer110107189.68دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
محمدعلی94369.90دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
نويد م67739.87دعوت
hosseinbio101819.61دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.