فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 20 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز44329.80دعوت
ناصر669289.38دعوت
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
programer110110149.71دعوت
F.Mohassel315409.79دعوت
محمدعلی111419.91دعوت
مسعود مخابرات80469.26دعوت
مرد شرقي62518.73دعوت
mohammadmahdi192709.74دعوت
نويد م67879.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.