فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 15 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص عربی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8799.60دعوت
AhwazSoft224369.74دعوت
موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند501769.80دعوت
مهندس تیزرو142219.22دعوت
zahra jam472759.53دعوت
omid2017693959.37دعوت
Encoder200674119.83دعوت
مینا فتحی214409.73دعوت
علی خمیسیان344810.00دعوت
حسین بیوک آقازاده06920.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.