فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص عربی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft221329.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
zahra jam472769.53دعوت
شيراز313669.62دعوت
omid2017634349.33دعوت
lineer84389.00دعوت
Encoder200674439.83دعوت
pooya247810.00دعوت
مینا فتحی214849.73دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.