فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206288.83دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
F.Mohassel268379.82دعوت
™Saeid64409.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
pandaPython44509.82دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
Master Code53639.63دعوت
me198887699.35دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.