امروز 31 شهریور 1402

بهترین متخصصان مهندسی نساجی (Textile Engineering) را استخدام کنید.

فریلنسرهای متخصص مهندسی نساجی (Textile Engineering) را برای پروژه های بعدی خود بررسی کنید.


فهرست فریلنسرها با تخصص مهندسی نساجی (Textile Engineering)

ALIREZA23

5.0از 5

9

پروژه موفق

کمبریج

2.4از 5

77

پروژه موفق

Doctrine Group

4.9از 5

337

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

Dr. Aghajani

4.7از 5

291

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

PhD.Network & Computing

4.6از 5

78

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

حسین بیوک آقازاده

تخصص ها