امروز 31 شهریور 1402

بهترین متخصصان سیلواکو (Silvaco) را استخدام کنید.

فریلنسرهای متخصص سیلواکو (Silvaco) را برای پروژه های بعدی خود بررسی کنید.


فهرست فریلنسرها با تخصص سیلواکو (Silvaco)

مهندس حسین ساکی محمدی

4.8از 5

47

پروژه موفق

Dr. Aghajani

4.7از 5

291

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

PhD.Network & Computing

4.6از 5

78

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

افشین پروجکت

4.0از 5

1

پروژه موفق

محمد امین رضایی

تخصص ها