امروز 31 شهریور 1402

بهترین متخصصان OpenCL را استخدام کنید.

فریلنسرهای متخصص OpenCL را برای پروژه های بعدی خود بررسی کنید.


فهرست فریلنسرها با تخصص OpenCL

علي اسماعيلي

5.0از 5

6

پروژه موفق

Pouyan

4.4از 5

33

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

Doctrine Group

4.9از 5

337

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

DonAryan

4.8از 5

126

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

PhD.Network & Computing

4.6از 5

78

پروژه موفق

تخصص ها

اطلاعات بیشتر

دانيال قا

1

پروژه موفق