فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Facebook
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One224149.64دعوت
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
me198887589.35دعوت
r_parscoders30689.09دعوت
javad31219959.56دعوت
محمود بابایی119110.00دعوت
ُSara111222209.50دعوت
حميد++322279.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.