فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Facebook
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One204199.64دعوت
shayan12724308.94دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت
me198887509.35دعوت
javad31219839.56دعوت
r_parscoders231508.94دعوت
محمود بابایی117910.00دعوت
ُSara111222039.50دعوت
حميد++322109.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.