فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Facebook
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8189.59دعوت
IT_One258129.63دعوت
shayan12730259.10دعوت
DonAryan76329.70دعوت
F.Mohassel294389.78دعوت
r_parscoders43679.21دعوت
javad31220989.59دعوت
Pouyan311409.20دعوت
AK_47792649.72دعوت
مهندس تیزرو72749.17دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.