فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص جغرافیا
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
مهندس مهدی سعیدی334259.13دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
مرد شرقي275677.00دعوت
sakora126237.00دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت
فغفوری870910.00دعوت
PerfectPlus410019.50دعوت
محمد M7123610.00دعوت
کاربرمستانه113859.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.