فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12729209.05دعوت
DonAryan73299.69دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
r_parscoders37559.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
silvercover65699.53دعوت
javad31219949.56دعوت
Pouyan212099.00دعوت
JavaGeek621310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.