فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني75229.62دعوت
shayan12730259.10دعوت
DonAryan75329.69دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
r_parscoders43629.21دعوت
silvercover65759.53دعوت
مترجم و ویراستار24859.50دعوت
javad312201009.56دعوت
Pouyan251689.19دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.