فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
™Saeid64359.71دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
silvercover65609.53دعوت
r_parscoders30689.09دعوت
javad31219959.56دعوت
Mahdi0041291499.86دعوت
وب-آرت351699.91دعوت
JavaGeek620110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.