فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64299.71دعوت
shayan12724308.94دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت
silvercover65539.53دعوت
javad31219839.56دعوت
r_parscoders231508.94دعوت
وب-آرت351599.91دعوت
JavaGeek618510.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.