فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74299.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
javad31219949.56دعوت
Pouyan212089.00دعوت
شنتیا123328.78دعوت
AK_47327359.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07620.00دعوت
کاربر27560020360.00دعوت
مهندس حسین تیزرو2204510.00دعوت
اوستا159686.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.