فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
javad31219839.56دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122888.78دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
کاربر27560017100.00دعوت
دانيال قاسمي0652470.00دعوت
کاربر288870536510.00دعوت
کاربر347120484240.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.