فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74299.69دعوت
F.Mohassel262399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
دیناروند271119.82دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152059.33دعوت
Pouyan212149.00دعوت
حامد عباس نژاد73049.50دعوت
شنتیا123398.78دعوت
مصطفي عباسي نژاد593519.97دعوت
مهندس مهدی سعیدی334709.13دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.