فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
F.Mohassel242439.80دعوت
دیناروند261219.81دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151969.33دعوت
Pouyan212049.00دعوت
حامد عباس نژاد62779.50دعوت
شنتیا123118.78دعوت
مصطفي عباسي نژاد593289.97دعوت
مهندس مهدی سعیدی334419.13دعوت
GreenProgrammer214579.58دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.