فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel154459.74دعوت
دیناروند261179.81دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151469.33دعوت
Pouyan182358.87دعوت
مصطفي عباسي نژاد592889.97دعوت
شنتیا122928.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی333069.13دعوت
Hardware+Software383397.79دعوت
goldquality639610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.