فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
javad31219959.56دعوت
Pouyan192468.87دعوت
DataScience42780.00دعوت
شنتیا123128.78دعوت
Hardware+Software383587.79دعوت
جواااد154419.91دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AK_47327179.48دعوت
sijad7107510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.