فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668389.33دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61509.54دعوت
آ.میرزاده44719.47دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152169.33دعوت
محقق-مترجم534119.94دعوت
Ganji174499.13دعوت
اميد اميدي174609.91دعوت
سیده95429.67دعوت
Dr. Hedayat2654310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.