فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668179.33دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
آ.میرزاده37869.43دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
محقق-مترجم523699.94دعوت
Ganji174049.13دعوت
اميد اميدي174149.91دعوت
Dr. Hedayat2649010.00دعوت
کاربر30909362310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.