فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 20 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر669289.38دعوت
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
F.Mohassel315409.79دعوت
آ.میرزاده59549.52دعوت
مهندس تیزرو162219.27دعوت
Ganji192379.30دعوت
محقق-مترجم543909.94دعوت
seyedeh ,s174109.27دعوت
اميد اميدي174319.91دعوت
mlk364829.38دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.