فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JavaFX
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
amoza182810.00دعوت
DonAryan66449.65دعوت
برنامه نویسان آینده95910.00دعوت
امیر7669591209.59دعوت
Listing2015610.00دعوت
بکاک101777.00دعوت
JavaGeek618510.00دعوت
Private.cs202179.81دعوت
mh12722810.00دعوت
مهندس آزادمنش3323210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.