فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JavaFX
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
amoza183410.00دعوت
برنامه نویسان آینده15489.89دعوت
امیر7669621289.58دعوت
SpeedCoder311369.80دعوت
Listing2016510.00دعوت
بکاک101887.00دعوت
JavaGeek620110.00دعوت
Private.cs202349.81دعوت
mh12724410.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.