فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JavaFX
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14818.66دعوت
DonAryan74299.69دعوت
amoza183310.00دعوت
برنامه نویسان آینده18509.92دعوت
SpeedCoder61559.87دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
امیر7669701009.62دعوت
Listing2017010.00دعوت
hojjat-122818410.00دعوت
بکاک102057.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.