فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص لینوکس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2359.84دعوت
پژوهشگر114109.21دعوت
programer110103169.68دعوت
DonAryan73279.69دعوت
totalexcoin63410.00دعوت
™Saeid64379.71دعوت
محمدرضا جوانمردی94010.00دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Master Code36849.50دعوت
علی علوی131069.38دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.