فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص لینوکس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
پژوهشگر13699.19دعوت
programer110110189.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
DonAryan75329.69دعوت
™Saeid65429.71دعوت
Hemen Zandi164449.77دعوت
aqbm5459.80دعوت
محمدرضا جوانمردی94810.00دعوت
Master Code55559.64دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.