فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص لینوکس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2259.83دعوت
پژوهشگر10399.24دعوت
programer110102179.68دعوت
totalexcoin61910.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
™Saeid64359.71دعوت
محمدرضا جوانمردی73910.00دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
علی علوی10899.89دعوت
programer110-1394301169.58دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.