فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص لینوکس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev22119.82دعوت
پژوهشگر95129.20دعوت
programer11096219.67دعوت
™Saeid64299.71دعوت
محمدرضا جوانمردی64110.00دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
totalexcoin28710.00دعوت
programer110-1394301099.58دعوت
Master Code171219.69دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.