فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص لینوکس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
پژوهشگر12789.22دعوت
programer110107199.68دعوت
DonAryan74309.69دعوت
™Saeid64389.71دعوت
محمدرضا جوانمردی94110.00دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Master Code47689.56دعوت
حسین منتصری78979.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.