فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
محمدرضا-1133111149.64دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
معتمدی126979.63دعوت
فواد امینی570410.00دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
hamid20141081910.00دعوت
Sepidehr1168710.00دعوت
مهندس حسین تیزرو2203410.00دعوت
کاربر30132053403.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.