فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود مخابرات80369.26دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
Mashmol134569.46دعوت
me198887689.35دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
Dreamweaver3226110.00دعوت
zahra jam472759.53دعوت
کاربر27571273218.65دعوت
mohammad mehdi273987.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.