فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مسعود مخابرات80349.26دعوت
Mashmol131529.45دعوت
me198887649.35دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
Dreamweaver3224110.00دعوت
کاربر27571272908.65دعوت
zahra jam423019.48دعوت
mohammad mehdi273587.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.