فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
AhwazSoft216279.78دعوت
p93319.68دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
Hosein71271569.65دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201599.53دعوت
بازنشسته611649.66دعوت
Listing2017110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.