فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p108229.59دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
عرفان ابراهیمی38869.82دعوت
Hosein71271569.65دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201609.53دعوت
Listing2017110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.