فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب56179.86دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
AhwazSoft216269.78دعوت
p92309.67دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
softiran.org292039.75دعوت
MSH66132079.38دعوت
pouria-amani272099.86دعوت
Fatehi122228.30دعوت
گیلدا تِک32909.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.