فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
p108239.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
softiran.org292029.75دعوت
MSH66132079.38دعوت
pouria-amani272099.86دعوت
Fatehi122258.30دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.