فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب62189.88دعوت
p100239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
softiran.org292129.75دعوت
MSH66132179.38دعوت
pouria-amani272199.86دعوت
Fatehi122358.30دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.