مشاهده پروفایل Hoseini830

امروز 1 تیر 1400

فوق لیسانس برق  گرایش کنترل

تسلط به نرم افزار متلب و پایتون و R

مسلط به مباحث  شبکه های عصبی و شناسایی الگو و یادگیری ماشین و پردازش تصویر و پردازش سیگنال و شناسایی سیستم 

مسلط به مباحث دروس مدار های الکتریکی و ریاضی مهندسی و سیگنال سیستم و کنترل خطی و کنترل مدرن و جبر خطی و فرآیندهای تصادفی و محاسبات عددی

در حال یادگیری شبکه عصبی عمیق deep learning...


رای داوری
داور پارسکدرز

تمرین متلب ساده

امتیاز 3.00 (ضعیف)

15,000 تومان

مجری در مهلت مقرر قادر به انجام کار نبود و پس از اتمام مهلت خریدار انصراف داد، پروژه با رای داوری لغو شد.


31 خرداد 1400


پاداش

300,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

135,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

35,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه پایتون(16765)*

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشسیگنال ها و سیستم ها

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

کار عالی انجام شد و به موقع تحویل داده شد


26 خرداد 1400


در حال بارگذاری ...