فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
™Saeid64379.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
Master Code44729.56دعوت
برنامه‌نویس جهانی171108.95دعوت
Roghayeh601679.91دعوت
Pouyan212099.00دعوت
taherkhani202879.29دعوت
peyman193159.93دعوت
Ashkan_crash493309.40دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.