فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
™Saeid65429.71دعوت
Master Code55549.64دعوت
Roghayeh651629.91دعوت
Pouyan251689.19دعوت
برنامه‌نویس جهانی172468.41دعوت
taherkhani202849.29دعوت
Ashkan_crash493229.40دعوت
مصطفي عباسي نژاد603349.97دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.