مشاهده پروفایل کاربر.16686

امروز 30 مهر 1396

پاورپونت ارائه سمینار وپایان نامه، تدوین داکیومنت پایان نامه ، مدل سازی uml با نرم افزار رشنال رز


مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?پروژه spssپژوهشگر96
امتیاز 10.00 (ممتاز)تشریح مقاله مربوط به وب معناییmaryjoly13 مرداد 1396
?پاداشمترجم تایپیست حرفه ای پارسکدرز
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ساده متن برای3ساعت دیگهمترجم تایپیست حرفه ای پارسکدرز21 تیر 1396
?پاداشفرزين باقري
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه چکیده ومقدمه ونتیچه گیری6تامقالهفرزين باقري5 خرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ساده وروان ودقیقsaeed31 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ساده وروانفترمه6 اسفند 1395
?ترجمه ساده متن 1Shadi76001 اردیبهشت 1396
?ترجمه ساده متنگروه تاک تیک
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی پروژه در متلبprogramer11011 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پیاده سازی با متلبmohsensoltani13 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه فازيprogramer11019 خرداد 1395
?ترجمهMania265
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه جزوه1عبدالحیدر11 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه جزوه1رای داوری داور پارسکدرز 11 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه جزوه2مترجم آنلاین10 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه2prolancer15 فروردین 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)پياده سازي مقاله با متلبحميد++12 بهمن 1393
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه خوب و روانرزابي
امتیاز 2.00 (بد)مقاله ترجمه وپياده سازي شده در متلبantecessor12 بهمن 1393
0.00 (بدون امتیاز)مقاله الگوريتم ژنتيک همراه ترجمه وپياده سازيکاربر29059
?مقاله را در متلب پياده سازي ميخواهمرزابي
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه جزوه 3alireza.m12 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه3سمير
?ترجمه4سمير
?ترجمه6رزابي
?ترجمه7رزابي
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه وخلاصه ومفهوم مقالهmech.engineer
?ترجمه871mahi
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه جزوه4Esi pa tala
?جزوه1 ترجمهEsi pa tala
?ترجمه وپياده سازي درمتلب - 1feri
?ترجمه1مترجم :)