مشاهده پروفایل کاربر.16686

امروز 6 فروردین 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ساده وروانفترمه6 اسفند 1395
?ترجمه ساده متن 1Shadi76003 اسفند 1395
?ترجمه ساده متنگروه تاک تیک
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی پروژه در متلبprogramer11011 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پیاده سازی با متلبmohsensoltani13 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه فازيprogramer11019 خرداد 1395
?ترجمهMania265
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه جزوه1کاربر2668311 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه جزوه1رای داوری داور پارسکدرز 11 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه جزوه2مترجم آنلاین10 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه2prolancer15 فروردین 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)پياده سازي مقاله با متلبحميد++12 بهمن 1393
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه خوب و روانرزابي
امتیاز 2.00 (بد)مقاله ترجمه وپياده سازي شده در متلبantecessor12 بهمن 1393
0.00 (بدون امتیاز)مقاله الگوريتم ژنتيک همراه ترجمه وپياده سازيکاربر29059
?مقاله را در متلب پياده سازي ميخواهمرزابي
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه جزوه 3alireza.m12 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه3سمير
?ترجمه4سمير
?ترجمه6رزابي
?ترجمه7رزابي
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه وخلاصه ومفهوم مقالهmech.engineer
?ترجمه871mahi
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه جزوه4Esi pa tala
?جزوه1 ترجمهEsi pa tala
?ترجمه وپياده سازي درمتلب - 1feri
?ترجمه1مترجم :)