فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668179.33دعوت
IT_One242109.62دعوت
وزارت خارجه126169.49دعوت
programer110107189.68دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
Kia-323379389.53دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
r_parscoders37559.19دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.