فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
وزارت خارجه14779.47دعوت
ناصر668389.33دعوت
IT_One257109.63دعوت
programer110110189.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Kia-3233104289.57دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت
r_parscoders43629.21دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.