فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
وزارت خارجه17369.55دعوت
ناصر669189.38دعوت
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
IT_One260129.63دعوت
programer110110149.71دعوت
Kia-3233117269.49دعوت
Behnam_h206308.83دعوت
F.Mohassel313409.79دعوت
مسعود مخابرات80459.26دعوت
r_parscoders43679.21دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.