امروز 17 آذر 1402

هوالرزاق

مهندس نرم افزار کامپیوتر با بیش از 10 سال سابقه در زمینه امور پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

360,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

360,000 تومان


190,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

190,000 تومان


1,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

1,000 تومان


600,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

600,000 تومان


200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

200,000 تومان


35,000 تومان

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "

35,000 تومان


یک سال پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تمرین متلب "

(رای توسط کاربر316785 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تمرین متلب "

(رای توسط کاربر316785 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " تمرین متلب "

55,000 تومان

خیلی عالی و سریع تحویل دادند

برای " تمرین متلب "

55,000 تومان


در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


پروژه ویژه


بدون امتیاز .

مجری در مهلت مقرر قادر به انجام کار نبود و حاصل کار را تحویل نداد، پروژه با انصراف مجری و رای داوری لغو شد.


پروژه ویژه

پروژه ویژهدو روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط رویا 1400 )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " دو تا کار پژوهشی رشته مدیر ... "

(رای توسط رویا 1400 )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

از همکاری باهاشون همیشه راضی بودم امیدوارم موفق باشید.در حال بارگذاری ...