مشاهده پروفایل حسین-930

امروز 2 شهریور 1398

انجام پروژه های مهندسی با نرم افزار متلب و فلوئنت

ترجمه متون انگلیسی به فارسی سلیس و روانرای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصي رشته ترافيک و مهندسي سيستم 7 صفحه اي

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

پروژه به صورت توافقي لغو شد.


21 آذر 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 آذر 1393


ترجمه تخصصي رشته ترافيک و مهندسي سيستم 8 صفحه اي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

ايشون بسيار متخصص و متعهد به کار هستند. امتياز10 براي ايشون شايد کم هم باشه.


11 آذر 1393