فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص مهندسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سعید46410.00دعوت
Sasan_91186269.63دعوت
Ebi102041289.68دعوت
Akhtar-Electronic74329.95دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
™Saeid64379.71دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
sina-sf108569.77دعوت
me198887649.35دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.