فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص مهندسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سعید54310.00دعوت
Ebi102045149.70دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Akhtar-Electronic77249.96دعوت
Sasan_91186349.63دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت
™Saeid65429.71دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
hosseinbio133689.66دعوت
مترجم و ویراستار24859.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.