فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص الگوریتم
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سعید42410.00دعوت
ProfessionalDeveloper9599.74دعوت
programer110103169.68دعوت
motodrive102199.87دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
مسعود مخابرات80359.26دعوت
Persian6734389.36دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
r_parscoders34539.19دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.