فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص الگوریتم
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سعید51410.00دعوت
ProfessionalDeveloper10289.75دعوت
motodrive109179.88دعوت
programer110107199.68دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
Persian6740329.53دعوت
مسعود مخابرات80359.26دعوت
SpeedCoder63509.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
r_parscoders41569.21دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.