مشاهده پروفایل alireza.m-1056

امروز 30 مرداد 1398

برنامه نویسی hspice

برنامه نویسی vhdl

برنامه نویسی c,c++

شبیه سازی cntfet با hspice


تایپ-سه شنبه 6 بعد ازظهر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

بسیار دقیق و تمیرز


6 مرداد 1395


ترجمه جزوه 3

0.00 (بدون امتیاز)

23,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.درست کردن يک فصل با رفرنس

0.00 (بدون امتیاز)

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه کامپيوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


1 خرداد 1394


تايپ

0.00 (بدون امتیاز)

7,900 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 خرداد 1394