فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13618.56دعوت
DonAryan73279.69دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201509.53دعوت
میثم شیرازی582009.94دعوت
Pouyan212049.00دعوت
JavaGeek620810.00دعوت
حسن تفرشی425210.00دعوت
mr project382838.85دعوت
ahmadii1929910.00دعوت
شنتیا123118.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.