فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
baran1391621228.88دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
میثم شیرازی581969.94دعوت
Pouyan192468.87دعوت
mr project382828.85دعوت
ahmadii1930110.00دعوت
شنتیا123128.78دعوت
Ehsan111193359.80دعوت
mahdi manafzade273369.10دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.