فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13018.46دعوت
BlueDev2259.83دعوت
maryjoly48139.07دعوت
IT_One223149.64دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
ProfessionalDeveloper67509.79دعوت
ali-ghasemi78510.00دعوت
Persian6730869.25دعوت
MatlabKar411099.84دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.