فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java15218.68دعوت
BlueDev2369.84دعوت
ProfessionalDeveloper102129.66دعوت
IT_One252139.63دعوت
maryjoly51249.07دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
Persian6742299.57دعوت
DonAryan74339.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
MatlabKar73499.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.