فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java11528.29دعوت
BlueDev22119.82دعوت
maryjoly45139.31دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
IT_One204199.64دعوت
pandaPython44379.82دعوت
DonAryan66449.65دعوت
ali-ghasemi77710.00دعوت
Persian6727899.18دعوت
baran1391621158.88دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.