فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13618.56دعوت
BlueDev2349.84دعوت
IT_One23699.63دعوت
ProfessionalDeveloper94139.75دعوت
maryjoly51219.07دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
Persian6733399.36دعوت
دکتر زهرا آقاجاني46749.61دعوت
MatlabKar55809.88دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.