فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
eng201101559.71دعوت
Coder_Translator801579.29دعوت
OstadBanoo101699.00دعوت
فترمه511739.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201859.53دعوت
Roghayeh651879.91دعوت
Listing2019510.00دعوت
مهندس تیزرو171969.25دعوت
AK_47872019.71دعوت
aryansoft752139.90دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.