فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Coder_Translator801439.29دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت
فترمه501649.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201699.53دعوت
Roghayeh641729.91دعوت
Listing2018210.00دعوت
programer110-1394301949.58دعوت
Pouyan232089.11دعوت
LM saeedi22239.00دعوت
میثم شیرازی582229.94دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.